بررسی فعالیت های پژوهشی ورزشکاران در جهت جشنواره علمی پژوهشی تاثریا

مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مد ظلّه العالی): علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است.

نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای دانش آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. در راستای شرکت در جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا، دانش آموز خانم زینب وارسته که یکی از فعالین و قهرمانان ورزشی آموزشگاه می باشند، فعالیت های پژوهشی خود را زیر نظر دبیر محترم تربیت بدنی؛ سرکار خانم کاغذگر ادامه داده و تحقیقات مفصلی در ارتباط با شاداب سازی مدارس انجام داده است.

در همین راستا، در روز 16 بهمن ماه 1397، نشستی با حضور سرکار خانم کاغذگر و دانش آموز عزیز خانم زینب وارسته تشکیل شد تا روند کار ایشان مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20