برقراری پنجمین تماس دبیرخانه ششمین یادواره یاران شیدایی با مدارس تحت پوشش دبیرخانه

مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مد ظلّه العالی): خاطره ی شهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت.

پیرو فعالیت های اجرایی دبیرخانه ی ششمین یادواره ی یاران شیدایی، در روز شنبه 6 بهمن ماه 1397، مسئول محترم روابط عمومی دبیرخانه ششمین یادواره ی یاران شیدایی؛ سرکار خانم کریمی، طی برقراری پنجمین تماس رسمی با مدارس تحت پوشش دبیرخانه، ضمن پیگیری روند اجرای برنامه ها، در رابطه با فرم شناسه اثر ، فرم اکسل ثبت آثار و آماده سازی کارت های نائب الشهید و همچنین ارسال تصاویر فعالیت های مدارس به دبیرخانه جهت تهیه کلیپ گزارش فعالیت های ششمین یادواره یاران شیدایی، نکاتی را بیان نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20