برپایی ایستگاه فیزیک به مناسبت هفته ملی آزمایشگاه

همزمان با سومین روز از هفته ی ملی آزمایشگاه در روز دوشنبه 13 آبان ماه 1398، براساس برنامه ریزی های صورت پذیرفته، ایستگاه فیزیک در آموزشگاه برپا گردید.

این روز نیز به دلیل برودت در سالن طبقه اول نمایشگاه برپا شد که آزمایشاتی از قبیل بلند کردن لیوان با استفاده از یک بادکنک بدون دست زدن به آن، جلوگیری از ترکیدن بادکنک روی شعله با بهره گیری از ظرفیت گرمایی بالای آب ، انتقال نیرو و افزایش وزن آب بدون اضافه کردن وزنه به آن با بهره گیری از نیروی ارشمیدسی، جلوگیری از تنش کششی در بادکنک و جلوگیری از ترکیدن آن با تنش فشاری معکوس ایجاد شده توسط چسب نواری ،آزمایش نوسان شمع بدون تماس با آن و با قانون اهرم، تأثیر اختلاف فشار هوا و غلبه بر وزن در لیوان وارونه روی شمع داخل محلول رنگی، تأثیر فشار هوای داخلی روی باد کردن بادکنک درون بطری سالم و سوراخ شده توسط متصدی محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم کوهستانی در حضور دانش آموزان انجام شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20