برگزاری آخرین جلسه ی کارگاه مهارت های مطالعه و تست زنی

آخرین جلسه ی کارگاه مهارت های مطالعه و تست زنی، در روز پنج شنبه دوازدهم مهرماه 1397، در محل دبیرستان برگزار گردید.

در روز پنج شنبه دوازدهم مهرماه 1397، آخرین جلسه ی کارگاه مهارت های مطالعه و تست زنی با حضور گروهی از دانش آموزان پایه ی دوازدهم و جناب آقای انصاری زاده از ساعت 9 الی 11 در محل دبیرستان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این سلسله جلسات برای دانش آموزان علاقمند، آشنایی با فنون تست زنی و روش های مطالعه می باشد که مورد توجه واستقبال عزیزان قرار گرفت.

در پایان این جلسه، برگه های نظرسنجی به دانش آموزان ارائه گشت تا ایشان نظرات و پیشنهادت خود را نسبت به نحوه ی برگزاری این کارگاه، نحوه ی ارائه ی مطالب و تأثیر آن در سرعت و نوع مطالعه مطرح نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20