برگزاری آزمون های ارزشیابی نیمسال اول درس تربیت بدنی

مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی): شما ورزشکاران نور چشم ملت ایران هستید و امیدوارم همواره اینگونه باشید.

با توجه به فرارسیدن فصل امتحانات متوسطه ی دوم نوبت اول سال تحصیلی 98-97، در روز 2 دی ماه 1397، آزمون های ارزشیابی درس تربیت بدنی در پایه های دهم و یازدهم، در سالن ورزشی شهید چمران، توسط دبیر محترم تربیت بدنی؛ سرکار خانم کاغذگر به مرحله ی اجرا گذاشته شد و توانایی دانش آموزان با تست های مختلف مورد سنجش قرار گرفت.

عناوین مورد ارزیابی در این آزمون ها شامل: آمادگی جسمانی، مهارت های ورزشی در رشته های مختلف ، فعالیت های کلاسی و موارد انضباطی می باشد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20