برگزاری اولین جلسه ی آمادگی جهت شرکت در مسابقات آزمایشگاهی یادواره ی شهید احمدی روشن – پایه ی دهم

اولین جلسه ی کلاس های آمادگی مسابقات آزمایشگاهی پایه ی دهم در روز سه شنبه 29 آبان ماه 1397 تشکیل شد.

موسسه ی فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام با هدف فعال نمودن آزمایشگاه ها و توسعه ی فعالیت های عملی در مدارس، ارتقاء وضعیت آموزشی و فعال نمودن دانش آموزان در فرآیند یاد دهی و یادگیری، ایجاد انگیزه و رقابتی سالم در بین دانش آموزان و توجه به روش های نوین تدریس و خروج کلاس از حالت یکنواختی، اقدام به برگزاری مسابقات آزمایشگاهی یادواره ی شهید احمدی روشن نموده است.

از آنجا که اهمیت و ضرورت فعالیت های عملی در درس علوم تجربی و فعال نمودن آزمایشگاه ها بسیار مهم می باشد، استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی و انجام فعالیت های عملی برای انتقال حجم بیشتر اطلاعات در زمانی کمتر و تثبیت و تعمیق یادگیری دانش آموزان بوسیله اینگونه فعالیت ها تحقق می پذیرد.

در همین راستا جلسه ی اول کلاس های آمادگی مسابقات آزمایشگاهی پایه ی دهم در روز سه شنبه 29 آبان ماه 1397 در محل آزمایشگاه مرکزی دبیرستان تشکیل شد.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20