برگزاری اولین جلسه ی توجیهی و انگیزشی جهت دانش آموزان موفق پایه های دهم و یازدهم

مسیر رسیدن به موفقیتت را با توکل، سعی و تلاش هموار کن…

اولین جلسه ی توجیهی و انگیزشی جهت دانش آموزان موفق پایه های دهم و یازدهم در راستای طرح دو سالانه ی کنکور، پس از اعلام اسامی دانش آموزان موفق، در روز یکشنبه 18 آذر 1397، با حضور کلیه ی دانش آموزان موفق این پایه ها و مشاورین محترم تربیتی و تحصیلی سرکار خانم جلالی، سرکار خانم ناصری و سرکار خانم مقصودی در محل نمازخانه ی آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا سرکار خانم جلالی، درباره ی انتخاب هدف، ایجاد شور و انگیزه در خود و استفاده از شیوه های مطالعاتی متفاوت با روند قبلی مطالعاتی مطالب ارزشمندی را بیان نمودند.

در ادامه سرکار خانم ناصری درباره ی برگزاری اولین جلسه ی توجیهی اولیاء محترم و دانش آموزان موفق پایه های دهم و یازدهم و همچنین تشکیل کارگروه های تخصصی مشاوره ای با حضور مشاور محترم؛ جناب آقای سعیدی اطلاع رسانی نمودند. سپس درباره ی مسیر مطالعاتی تا کنکور و پیگیری برنامه ریزی درسی صحبت کردند و بر احتمال حذف و یا اضافه شدن دانش آموزان به گروه دانش آموزان موفق در طی مسیر دوسالانه ی کنکور تأکید نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20