برگزاری اولین جلسه ی هماهنگی ستاد برنامه ریزی چهارمین جشنواره ی علمی-پژوهشی تا ثریا

امام خمینی(ره): مقام تربیت و آموزگاری دارای منزلتی معنوی است که باید با عشق و ایمان به آن پرداخت.

در راستای برگزاری چهارمین جشنواره ی علمی-پژوهشی تا ثریا از سوی موسسه ی فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، اولین جلسه ی ستاد برنامه ریزی و هماهنگی این جشنواره با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه، معاونین محترم آموزشی، مشاورین محترم آموزشی و تربیتی، مسئولین محترم کتابخانه، آزمایشگاه و فناوری و همکاران محترم واحد پرورشی در روز 11 آذر ماه 1397، برگزار گردید.

ابتدای جلسه سرکار خانم ملائکه در رابطه با شیوه ی اجرا، ضرورت و اهمیت جشنواره و موضوعات آن صحبت نمودند و ضمن تأکید بر همکاری و تلاش و ایجاد انگیزه در دانش آموزان، از همکاران خواستند در جهت ایجاد انگیزه و ارتباط موثر بین دبیران و دانش آموزان حداکثر تلاش خود را داشته باشند.

در ادامه ی جلسه ضمن مشخص نمودن وظایف اعضای ستاد، شیوه نامه ی چهارمین جشنواره ی علمی-پژوهشی تا ثریا در اختیار همکاران عزیز قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20