برگزاری بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در آموزشگاه

هدف از اجرای مانور زلزله در مدارس این است که در شایع ترین خطر طبیعی که بحث زلزله هست، آموزش هایی به دانش آموزان داده شود که در هنگام وقوع زلزله این خطرات کاهش یابد.

در روز چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸، بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار “مدرسه ایمن، جامعه ی تاب آور”، با هدف کاهش خطرات و آسیب های ناشی از زمین لرزه و تلفات انسانی و آشنایی دانش آموزان با چگونگی مقابله با خطرات، با حضور کارشناس محترم سازمان آتش نشانی؛ جناب آقای مهندس حسین مقدسی در این آموزشگاه، به عنوان “آموزشگاه منتخب ناحیه” برگزار گردید.

ابتدا طی برگزاری جلسه ای با حضور تعدادی از دانش آموزان در نمازخانه آموزشگاه ، آتشنشان محترم جناب آقای مقدسی، موارد مهمی را درخصوص مکان ها و نحوه ی پناه گیری صحیح، چگونگی خروج صحیح و به موقع از کلاس، آشنایی با روش های کمک رسانی به مصدومین، حفظ خونسردی حین وقوع زلزله و … بیان نمودند.

پس از انجام اقدامات اولیه و مشخص نمودن مکان های امن و غیرامن، آماده سازی مصدومین فرضی و نیروهای امدادی، آژیر بیست و یکمین مانور سراسری زلزله، راس ساعت ۹ صبح به صدا درآمد و دانش آموزان عزیزمان کلیه ی اقدامات آموزش داده شده از قبیل پناه گیری، خروج ایمن، انتقال مصدومان و قرار گرفتن در نقاط امن را اجرا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20