برگزاری جلسات تخصصی مشاوره فردی جهت دانش آموزان پایه ی دوازدهم در سال تحصیلی جدید

همیشه رو به جلو حرکت کنید، حتی با قدم های کوچک…

طبق روال تشکیل جلسات مشاوره ی فردی دانش آموزان پایه ی دوازدهم در تابستان، در آغازین روزهای مهر ماه 1398، این جلسات با انگیزه و تلاش مضاعف دانش آموزان عزیزمان و با حضور مشاورین مجرب آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه برنامه ی مطالعاتی دانش آموزان عزیز در تابستان 98، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت ارتقاء سطح کیفی آن از سوی مشاورین محترم؛ جناب آقای محبی و جناب آقای سعیدی ارائه شد.

شایان ذکر است جلسات مشاوره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ی هر هفته طبق برنامه ی مشخص، برگزار خواهد شد.

امید است با فضل و عنایت الهی و با رهنمودهای مشاورین و هدایت دانش آموزان در امر تحصیل و مطالعه، این عزیزان بتوانند با سعی و تلاش خود و عمل به برنامه ی شخصی مطالعاتی، در مسیر کنکور 99، پیروز و سربلند باشند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20