برگزاری جلسه مدیران مدارس مورد حمایت موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

در روز پنج شنبه پنجم مهر ماه 1397، جلسه ای با حضور جانشین محترم مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، کارشناس محترم فرهنگی موسسه؛ سرکار خانم دلیری و مسئول محترم مقطع ابتدایی موسسه؛ جناب آقای رستگار و همچنین مدیران محترم مدارس مورد حمایت موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام در محل نمازخانه ی این آموزشگاه برگزار گردید.

هدف از تشکیل این جلسه اعلام حمایت بخش های مختلف موسسه امام حسین علیه السلام از برنامه های مالی، اداری، فرهنگی و آموزش ابتدایی مدارس تحت حمایت بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20