برگزاری جلسه مدیریت محترم آموزشگاه و مشاورین گرامی پایه دوازدهم

جهت هدایت و راهنمایی بهتر دانش آموزان پایه ی دوازدهم در جهت کسب آمادگی برای کنکور سراسری و امتحانات نهایی، جلسه ای با حضور مدیریت محترم آموزشگاه و مشاورین محترم این پایه برگزار گردید.

به علت اهمیت و جایگاه پایه ی دوازدهم و با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات نهایی این پایه، امروز دوشنبه 2 اردیبهشت ماه 1398، جلسه ای با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه و مشاورین ارجمند این پایه؛ جناب آقای محبی و جناب آقای سعیدی در محل اتاق مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

  •  اجرای برنامه امتحانات معرفی و تأکید بر حضور همه ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم جهت شرکت در آن به منظور آمادگی برای امتحانات نهایی
  •  برگزاری آزمون های شبیه ساز کنکور طی دو مرحله
  •  اجرای آزمون های آزمایشی پس از امتحانات نهایی
  • برگزاری منظم آزمون های آزمایشی سنجش طبق برنامه ی اعلام شده.

برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20