برگزاری جلسه هماهنگی پیرامون تشکیل ترم جدید کلاس های المپیاد

جلسه هماهنگی پیرامون تشکیل ترم جدید کلاس های المپیاد، در روز پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ ، با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه، مسئول محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی و مدرس محترم کلاس های المپیاد؛ جناب آقای صادق زاده برگزار گردید.
در این جلسه، ضمن تشکر و قدردانی مدیریت محترم از جناب آقای دکتر صادق زاده به جهت همکاری دغدغه مندانه با دبیرستان، موارد زیر جهت روند بهتر امور به تصویب رسید:
۱_ حذف آزمون گزینه ۲ برای دانش آموزان المپیادی
۲_شرکت دانش آموزان در آزمون های ویژه المپیاد و برقراری سیستم نمره دهی برای مدرس
۳_ اجرای برنامه های تشویقی جهت ایجاد انگیزه
۵_معرفی غائبین جلسات المپیاد در هر جلسه به مدیریت جهت پیگیری.

در همین راستا مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه با دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های المپیاد دیدار داشتند و ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی، از این عزیزان خواستند با توکل بر پروردگار مهربان، در راه رسیدن به بهترین نتایج تلاش و کوشش نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20