برگزاری جلسه ی تخصصی ویژه ی امتحانات و آزمون های پایه ی دوازدهم

در روز دوشنبه 5 آذرماه 1397، جلسه ای تخصصی ویژه ی امتحانات و آزمون های پایه ی دوازدهم برگزار گردید.

در روز دوشنبه 5 آذرماه 1397، جلسه ای با محوریت امتحانات پایانی نیمسال اول و آزمون گزینه ی دو با حضور مدیریت محترم؛ سرکار خانم ملائکه، معاونت محترم پایه ی دوازدهم؛ سرکار خانم وفادار و کلیه ی دبیران ارجمند پایه ی دوازدهم در محل اتاق دبیران برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون مواردی به شرح ذیل گفت و گو و تبادل نظر صورت پذیرفت:

* تأکید بر امتحانات تشریحی پایان نیمسال

* اهمیت آزمون های گزینه ی دو و تحلیل آن

* تأکید بر رعایت بودجه بندی امتحانات و آزمون ها

* تأکید بر تدریس مطابق با کتب درسی

* شناسایی دانش آموزان کم تلاش و برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های تقویتی.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20