برگزاری جلسه ی مشاوره با دانش آموزان موفق رشته ی ریاضی پایه ی یازدهم

کسب موفقیت های بیشتر نیازمند تلاش بیشتر است…

در روز سه شنبه 29 آبان ماه 1397، جلسه ای با حضور مشاور محترم تحصیلی پایه ی یازدهم؛ سرکار خانم ناصری و دانش آموزان موفق رشته ی ریاضی پایه ی یازدهم (کلاس 301) خانم ها:

* کتایون مجیدی

* زهرا رستمی

* فائزه ناطق

* نادیا دری نسب

* یگانه یعقوبی

* زهرا عبدی

و با محوریت

  • نحوه ی کسب تراز برتر در آزمون های گزینه ی دو
  • اهمیت دروس عمومی و اختصاصی
  • اطلاع رسانی درباره ی تغییر ضرایب دروس و اهمیت آن

در محل اتاق معاونت برگزار گردید.

در این جلسه راهکارهای لازم جهت کسب موفقیت های بیشتر به این عزیزان ارائه گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20