برگزاری دومین جلسه هم اندیشی شورای دانش آموزی

یکی از اهداف شورای دانش آموزی، آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری می باشد.

در روز شنبه 25 آبان 1398، دومین جلسه هم اندیشی شورای دانش آموزی با حضور اعضای محترم شورا و مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه از ساعت 10:45 الی 11 در نمازخانه ی آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دانش آموزان عزیزمان در رابطه با مسائل آموزشی، فرهنگی و … پیشنهادات و انتقاداتی را ارئه نمودند و مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه پاسخگوی دانش آموزان بودند.

پس از پایان جلسه پیشنهادات دانش آموزان در اختیار مدیریت محترم آموزشگاه قرار گرفت تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20