برگزاری سومین جلسه درس آزمایشگاه پایه ی دهم

سومین جلسه درس آزمایشگاه پایه ی دهم، در سومین هفته ی مهرماه 1397، در محل آزمایشگاه مرکزی دبیرستان برگزار گردید.

 

در روزهای یکشنبه پانزدهم و دوشنبه شانزدهم مهرماه 1397، دانش آموزان پایه ی دهم با حضور در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان ، با توضیحات ارائه شده توسط دبیر محترم آزموایشگاه؛ سرکار خانم ژاله، به صورت عملی با مفاهیم تخمین مسافت و مقیاس نقشه آشنا شدند.

همچنین با استفاده از شناساگر کلریدکبالت که در اختیارشان قرار گفت، وجود رطوبت در هوای بازدمی را مورد ارزیابی قرار دادند.

در پایان کار نیز، گزارش گار خود را تکمیل و به سرکار خانم ژاله تحویل دادند.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20