برگزاری سومین جلسه شورای هم اندیشی هفتگی مدیریت و کادر اجرایی دبیرستان

سومین جلسه شورای هم اندیشی هفتگی کادر اجرایی، در روز یکشنبه بیست و دوم مهرماه 1397 در محل اتاق مدیریت برگزار گردید.

در روز یکشنبه بیست و دوم مهرماه 1397، سومین جلسه شورای هم اندیشی هفتگی کادر اجرایی، با حضور کلیه ی عوامل اجرایی آموزشگاه در محل اتاق مدیریت برگزار گردید.

ابتدای جلسه سرکار خانم ملائکه درباره ی مهمترین برنامه های برگزار شده در هفته ی گذشته صحبت نمودند و از همکارانی که در امر اجرای آن دخیل بودند تشکر کردند.

سپس هرکدام از همکاران قسمت های آموزشی، پرورشی، اجرایی، فناوری، کتابخانه، آزمایشگاه و مشاوره گزارشی از عملکرد هفته ی اخیر مربوط به اقدامات انجام شده و یا برنامه ریزی های صورت گرفته جهت اجرا در هفته ی پیشِ رو ارائه نمودند.

این جلسه با ذکر شریف صلوات خاتمه یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20