برگزاری صبحگاه توجیهی با محوریت مسابقه شهر ریاضی

شهر ریاضیِ دانشگاه فردوسی مشهد، که اکنون با نام آریث‌لند آوازه‌ای بین‌المللی پیدا کرده، در شانزدهمین سال برگزاری با بیش از 21 هزار مخاطب داخلی، مورد توجه مجامع علمی بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

ارائه سخنرانی و برگزاری این مسابقه در کشورهای مختلف و تجربه حضور دکتر میرزاوزیری در لهستان، برزیل و فرانسه در یک سال گذشته از یک سو و دعوت از ریاضیدانان برجسته لهستانی برای بازدید از مسابقه استانی شهر ریاضی در اسفندماه 96 از سوی دیگر، باعث شده تا این مسابقه معروفیتی بیش از پیش پیدا کند. همچنین این مسابقات توسط آقای دکتر میرزاوزیری در فرانسه در نوروز 97 در دانشگاه G-SCOP شهر گرونوبل از کشور فرانسه نیز برگزار شد.

لذا در روز دوشنبه 29 بهمن 1397، در راستای آشنایی دانش آموزان با این مسابقات، از جناب آقای دکتر دعوت بعمل آمد تا در صبحگاه شرکت کرده و دانش آموزان از حضور ایشان بهره مند شوند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20