برگزاری مسابقه تدارکاتی والیبال با دبیرستان نمونه فرهنگ ویژه جام فجر

مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی): ورزش برای سلامت و حفظ نشاط است، سرمایه ای است که تا اواخر عمر برای شما می ماند.

برگزاری مسابقات تدارکاتی پیش از فصل مسابقات اصلی می تواند آمادگی ورزشکار را از لحاظ تکنیکی و آمادگی جسمانی و روحی روانی بسنجد و او را برای یک فضای دوستانه و ورزشی آماده کند.

در همین راستا در روز یکشنبه 7 بهمن 1397، طبق هماهنگی های صورت گرفته، اعضای تیم والیبال آموزشگاه جهت کسب آمادگی شرکت در مسابقات جام فجر، بازی دوستانه ای را با تیم والیبال دبیرستان دوره دوم نمونه فرهنگ برگزار نمود و در پایان به پیروزی دست یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20