برگزاری نخستین جلسه ی هم اندیشی مشاورین مدارس مقطع متوسطه دوره دوم امام حسین علیه السلام

در روز یکشنبه 29 مهرماه 1397، نخستین جلسه ی هم اندیشی مشاورین مدارس مقطع متوسطه دوره دوم امام حسین علیه السلام در محل دبیرستان دخترانه واحد 2 امام حسین علیه السلام برگزار گردید. 

در بیست و نهمین روز از مهرماه 1397، اولین جلسه ی هم اندیشی مشاورین مدارس مقطع متوسطه دوره دوم امام حسین علیه السلام در محل این آموزشگاه برگزار گردید.

دستور کار این جلسه که جانشین محترم مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام و مسئول محترم مقطع متوسطه؛ جناب آقای طاهریان و همچنین کلیه ی مشاورین مقطع متوسطه در دوره ی دوم مدارس امام حسین علیه السلام حضور داشتند، بدین شرح می باشد:

1- هماهنگی درخصوص اجرای وظایف محوله ی واحد مشاوره

2- جمع بندی نحوه ی ارائه ی خدمات واحد مشاوره در پایه ی دوازدهم

3- جمع بندی نحوه ی ارائه ی خدمات واحد مشاوره در سایر پایه ها

4- نحوه ی انتخاب دانش آموزان برتر آموزشی و هماهنگی درباره ی خدمات قابل ارائه به این گروه

5- تحلیل نتایج کنکور سال گذشته و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت در فعالیت های سال قبل.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20