برگزاری پنجمین جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان

پنجمین جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان، در روز پنج شنبه 25 بهمن ماه 1397، با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه و کلیه ی اعضای ارجمند، ساعت 6:30 صبح برگزار گردید.

اهم موارد و مطالب در دستور کار این جلسه بدین شرح می باشد:

* برگزاری اعتکاف علمی نوروزی

* برگزاری اردوی راهیان نور

* برگزاری آزمون گزینه ی دو

* بزرگداشت روز مادر و روز زن

* بزرگداشت هفته ی امور تربیتی.

در ادامه همه ی حاضرین محترم درباره ی موارد ذکر شده، تبادل نظر و گفت و گو نمودند و با هم فکری و مشورت حاضرین، تصمیماتی جهت اجرا و پیگیری امور اتخاذ گردید.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20