برگزاری کارگاه ضمن خدمت ویژه تحلیل ساختاری دروس پایه دوازدهم درس فارسی

اولین کارگاه ضمن خدمت ویژه تحلیل ساختاری دروس پایه دوازدهم درس فارسی در محل نیروی انسانی شهید کامیاب، از سوی اداره کل آموزش و پرورش  استان در روز 28 مهرماه 1397 برگزار گردید.

در این جلسه کارگاه آموزشی، که دبیر محترم ادبیات فارسی این آموزشگاه؛ سرکار خانم یوسف زاده، نیز حضور داشتند، مهمترین نکات و موارد حوزه ی ادبیات فارسی در کتاب های درسی مقطع متوسطه دوره دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همکاران حاضر در جلسه ، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به محتوای کتاب بیان نمودند.

در این جلسه سرکار خانم یوسف زاده، بخش ادبیات پایداری در کتاب فارسی پایه دوازدهم را در یک جلسه مورد تحلیل ساختاری قرار دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20