برگزاری یازهمین جلسه ی هم اندیشی مدیریت محترم و کادر اجرایی

در روز شنبه 20 مهر 1398، یازهمین جلسه ی هم اندیشی مدیریت محترم و کادر اجرایی ، با حضور جناب آقای طاهریان؛ مسئول محترم مقطع متوسطه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه و همه ی عوامل اجرایی در محل اتاق مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه پس از خوش آمدگویی به جناب آقای طاهریان و ارائه ی گزارشی مختصر از فعالیت های انجام شده در هفته ی گذشته توسط سرکار خانم ملائکه، جناب آقای طاهریان درباره ی مهمترین موارد آموزشی آموزشگاه صحبت نمودند.

ایشان بر تدریس کتب درسی و عدم تدریس کتب غیردرسی از سوی دبیران محترم تأکید نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20