تأکید مدیریت محترم آموزشگاه بر تلاش بیشتر در برنامه ی صبحگاه پایه ی یازدهم

 

در روز سه شنبه اول آبان ماه 1397، مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه در جمع دانش آموزان پایه ی یازدهم حضور یافتند و مطالب مهمی را به این عزیزان یادآور شدند.

عناوین مطرح شده بدین شرح می باشد:

* ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه ی بیشتر جهت پیشرفت و رسیدن به موفقیت های بیشتر

* تأکید بر سعی و تلاش فراوان با توجه به اهمیت پایه ی یازدهم

* رعایت قوانین انضباطی و آموزشی مدرسه

* توجه به زمان دقیق برگزاری نماز جماعت و آمادگی جهت اقامه ی نماز در ساعات تفریح قبل، تا با نظم و حضور قلب بیشتری همه در صف های نماز جماعت گرد آیند

* پرهیز از ایستادن در فضای خارجی آموزشگاه در زمان تعطیلی دبیرستان.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20