تجهیز آزمایشگاه مرکزی دبیرستان با رعایت اصول ایمنی و بهداشت

با توجه به وجود مواد شیمیایی مختلف و وسایل موجود در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان، جهت جلوگیری از هرگونه مشکل، کلیه ی موارد و اصول ایمنی و بهداشت در فضای آزمایشگاه، رعایت گشته است و نکات لازم در معرض دید دانش آموزان نصب گردیده است.

انجام بیشتر کارهای آزمایشگاهی با خطرات و پیشامدهایی همراه است. رعایت اصول ایمنی و بهداشت می تواند باعث کاهش آسیب های ناشی از کار و حفظ رفاه و سلامتی شود. باید به خاطر داشته باشیم که عدم رعایت هر کدام از نکات ساده ی ذکر شده توسط معلمین و بروشورها می تواند منجر به حادثه گردد. حوادثی که شاید خیلی دور از ذهن باشند اما بعد از وقوع، فرصتی برای جبران نخواهد بود.

از این رو در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان امام حسین علیه السلام، در روز 15 آبان ماه 1397، کلیه ی نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث ، در معرض دید دانش آموزان نصب گردیده و توضیحات لازم در این خصوص ارائه گشته است. همچنین تجهیزات درمانی اولیه در آزمایشگاه تهیه دیده شده است.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20