تحلیل و بررسی نتایج آزمون گزینه ی دو در جلسات مشاوره ی فردی

در روز شنبه 24 آذرماه 1397، پس از دریافت گزارشات مدیریتی و مشاوره ای و همچنین کارنامه های دانش آموزی چهارمین مرحله ی آزمون گزینه ی دو (پایه ی دوازدهم)، کادر مجرب مشاوره؛ جناب آقای محبی و جناب آقای سعیدی و سایر همکاران محترم در جلسات مشاوره ی فردی که با دانش آموزان این پایه داشتند به بررسی و تحلیل کارنامه ها پرداختند و برنامه ی مطالعاتی هفته ی پیشِ رو را به این عزیزان ارائه نمودند.

مطابق هفته های قبل، در حاشیه ی برگزاری جلسات مشاوره ی فردی، سایر دانش آموزان پایه ی دوازدهم در زمان پیش از مشاوره، در فضای مطلوب و آرام کتابخانه به مطالعه و مرور دروس خود پرداختند.

لازم به ذکر می باشد طبق روال جلسات پیشین، مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه بر روند جلسات مشاوره ی فردی پایه ی دوازدهم (تحلیل مرحله ی چهارم آزمون گزینه ی دو) نظارت مستقیم داشتند و از نزدیک در جریان نظرات و صبحت های دانش آموزان قرار گرفتند.

در همین راستا در روز جلسات مشاوره ی فردی پایه های دهم و یازدهم جهت تحلیل و بررسی کارنامه های دومین مرحله ی آزمون گزینه ی دو نیز برگزار گردید.

در این جلسات مشاورین محترم؛ سرکار خانم ناصری و سرکار خانم مقصودی راهکارها و شیوه های صحیح مطالعه را به منظور رفع ایرادها و مشکلات مطالعاتی و تست زنی به دانش آموزان عزیز ارائه نمودند و به تحلیل کارنامه ها پرداختند.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20