تدریس روش علمی و ایمنی در آزمایشگاه

جلسه اول آزمایشگاه کلاس 303 رشته تجربی در روز سه شنبه سوم مهرماه 1397 برگزار گردید که فصل اول کتاب مبحث روش علمی تدریس شد.

مقارن با ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و با استعانت از امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، در روز سه شنبه سوم مهرماه 1397 جلسه اول آزمایشگاه علوم پایه یازدهم برگزار گردید.

موضوع جلسات تشکیل شده در رابطه با فصل اول؛ ایمنی در کار(شامل آشنایی با محیط آزمایشگاه،تذکرات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه) و روش علمی بوده است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20