تشکیل اولین جلسه ی مشاوره ی پایه ی دهم با دبیران محترم

 

در روز شنبه 28 مهر ماه 1397، جهت هماهنگی بیشتر امور آموزشی در حیطه ی تعامل و هم فکری همکاران محترم واحد مشاوره ی آموزشگاه با دبیران محترم، در راستای امر مشاوره ی تحصیلی و برنامه ریزی آموزشی هدفمند دانش آموزان، جلسه ای با حضور مشاور محترم پایه ی دهم؛ سرکار خانم مقصودی و دبیران محترم این پایه در محل دبیرستان برگزار گردید.

در این جلسه همکاران محترم واحد مشاوره و دبیران محترم ، نظرات و پیشنهادات ارزشمندی را در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان مطرح نمودند و تصمیماتی جهت اجرای بهتر امور، اتخاذ گردید تا پس از تأیید مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه، در دستور کار آموزشی آموزشگاه قرار گیرد.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20