تشکیل جلسه با محوریت سازماندهی محتوای مندرج در کانال سروش آموزشگاه

در روز سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه 1397، جلسه ای ویژه و فوری با محوریت بررسی و سازماندهی محتوای مندرج در کانال سروش آموزشگاه تشکیل گردید.

در این نشست که مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه و همه ی همکاران محترم کادر اجرایی دبیرستان حضور داشتند، پیرامون پیام های موضوعی و مناسبتی که باید در کانال تعاملی آموزشگاه درج شود، گفت و گو شد و مصوب گردید هر واحد، فعالیت ها و اقدامات انجام شده ی خود را به صورت آنلاین و به طور مستمر جهت درج در کانال آموزشگاه و پس از تایید مدیریت به واحد فناوری ارائه دهد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20