تشکیل جلسه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی- پایه ی یازدهم

در روز یکشنبه 21 مهر 1398، جلسه ی مشاوره ی گروهی با دانش آموزان معدل بالای نوزده(در سال تحصیلی گذشته)؛ کلاس های 302 و 305، در کارگاه فناوری تشکیل شد.

در این جلسه مشاور محترم؛ سرکار خانم ناصری به نکات زیر اشاره نمودند:

  •  اهمیت به داشتن یک برنامه ی منظم جهت تلاشی هدفدار برای رسیدن به نتایج عالی در آزمون ها
  •  نیاز به مشاوره و مشورت در تمامی مراحل زندگی جهت استفاده از تجربیات و به منظور پیشبرد اهداف آموزشی
  •  ارائه ی گزارش کارهای انجام شده روزانه با تعیین یک همیار و ارائه به مشاور پایه برای هماهنگی و نظارت بر وضعیت برنامه های دانش آموزان.

لازم به ذکر می باشد این جلسات برای دانش آموزان سایر کلاس ها نیز برگزار خواهد گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20