تشکیل جلسه ی تخصصی با محوریت مباحث مشاوره ای

در روز یکشنبه 22 مهرماه 1397، اولین جلسه ی تخصصی جهت رسیدگی به فعالیت های آتیِ واحد مشاوره با حضور مدیریت محترم و همکاران واحد مشاوره تشکیل گردید.

 

در روز یکشنبه بیست و دوم مهرماه 1397، جلسه ی تخصصی با محوریت مباحث مشاوره ای، با حضور مدیریت محترم و همکاران محترم واحد مشاوره ی آموزشگاه جهت بررسی حوزه ی فعالیت های مشاوره ای در ابعاد تحصیلی و تربیتی با تأکید بر مناسبت هفته که بهداشت روان می باشد تشکیل گردید.

اهم عناوین و موارد مطرح شده در این جلسه که مدیریت محترم؛ سرکار خانم ملائکه بر آن تأکید داشتند به شرح ذیل می باشد :

· برگزاری جلسه با دبیران پایه و اولیاء دانش آموزان در جهت پیشرفت سطح آموزشی

· شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و پیگیری جهت رفع نقاط ضعف

· نظارت بر آزمون های هماهنگ و تحلیل نتایج و کارنامه ها برای هر دانش آموز و ارائه ی رهنمودهای لازم

· شناسایی مشکلات تربیتی دانش آموزان و کوشش در جهت برطرف نمودن آن با هماهنگی خانواده

· تعیین افراد برتر به عنوان همیار معلم در کلاس ها جهت یاری به دوستان خود برای رفع مشکلات درسی با نظارت دبیران و معاونین مربوطه

· شناسایی استعدادها و توانایی های دانش آموزان جهت ایجاد رقابت سالم بین ایشان

· ارائه ی اطلاعات در زمینه ی روش های صحیح مطالعه و یادگیری، برنامه ریزی درسی و … به دانش آموزان

· نظارت بر حسن اجرای محتوای آموزشی هر درس ( تدریس کامل و جامع مطالب و ارائه ی تست های مرتبط با محتوای تدریس شده)

· اخذ نظرات دبیران جهت طرح در شورای آموزشی مدرسه

· ارائه ی اطلاعاتی جهت بهره مندی دانش آموزان از امکانات مدرسه و شرایط بسیار مطلوب آموزشی موجود در آموزشگاه

· شناسایی مشکلات جسمانی، عاطفی و خانوادگی دانش آموزان با همکاری معاونین آموزشی جهت ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب با این عزیزان.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20