تمرین حرکات پایه ی ورزشی بصورت عملی

امام جعفر صادق علیه السلام: سلامتی بهترین نعمت های خدادادی است. (بحار، ج۷۸،ص۳۶۵)

یادگیری حرکات پایه ی ورزشی و بکارگیری آنها در اجرای مهارت های ورزشی، نه تنها می تواند گام مثبتی در جهت سلامت جسمانی ورزشکاران بردارد، بلکه باعث می شود آزمون های آمادگی جسمانی را با توانایی بهتری انجام دهند.

ورزشکاران مستعد و پرتلاش پایه های دهم و یازدهم در ساعت تربیت بدنی هفته ی پیشین، به صورت گروهی طریقه ی صحیح ایستادن، راه رفتن، دویدن، نشستن و خوابیدن را مرور نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20