تمرین و مرور تست های تاریخ در کتابخانه ی آموزشگاه

در روز سه شنبه 22 آبان ماه 1397، دانش آموزان کلاس 306 ( پایه ی یازدهم رشته ی انسانی)، با هدف آشنایی با تست های مختلف درس تاریخ، در کتابخانه ی آموزشگاه حضور یافتند و به مرور نکات این درس پرداختند.

پس از ارائه ی توضیحات تکمیلی در رابطه با شیوه ی صحیح پاسخگویی به سوالات این درس و یادگیری روش های برخورد با سوالات تاریخ، با نظارت دبیر محترم؛ سرکار خانم نیرومند به مطالعه و حل تست های کتب کمک آموزشی موجود در کتابخانه، پرداختند و اشکال های خود را از دبیر محترم پرسیدند.

این عزیزان در پایان با در نظر گرفتن زمان مجاز برای پاسخگویی، به حل تست های استاندارد درس تاریخ پرداختند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20