توجیه دانش آموزان در رابطه با پدیکلوز

آلودگي با شپش يک بيماري واگيردار مي باشد . بالابردن سطح آگاهي هاي جامعه ، بهبود رفتارهاي بهداشتي اشخاص ، تشخيص و درمان مبتلايان بخصوص در سطح مدارس از راه هاي مهم مبارزه با شپش بوده و هماهنگي و همكاري گسترده بخش بهداشت با ساير بخش هاي توسعه از اقدامات اساسي مبارزه با شپش مي باشد .

با توجه به سرد شدن هوا، پدیکلوز (شپش) بیشتر در مدارس شیوع پیدا می کند. بنابراین طی جلساتی معاونت محترم؛ سرکار خانم دری درباره ی این بیماری، راه های پیشگیری و تشخیص آن و همچنین نحوه ی سرایت، برای دانش آموزان صحبت نمودند و در برخی از کلاس ها معاینات تشخیصی آن نیز انجام شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20