دریافت مستندات و بایگانی آثار چهار دوره جشنواره علمی – پژوهشی تاثریا

مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی): آنچه که در درجه ی اول در ایجاد قدرت ملی مهم است، دو چیز است: یکی علم است و یکی ایمان.

پیرو برگزاری اولین جلسه ی هماهنگی پنجمین جشنواره ی علمی پژوهشی تا ثریا و اجرای مصوبات جلسه، در روز دوشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸، طی برگزاری جلسه ای با دبیر دبیرخانه ی سابق جشنواره سرکار خانم میرفندرسکی، مستندات و آثار چهار دوره جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا دریافت گردید.

در این جلسه سرکار خانم میرفندرسکی رهنمودهای سازنده ای جهت هرچه بهتر برگزار نمودن این جشنواره ارائه نمودند تا در این دوره اجرا گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20