فعالیت های دبیرخانه پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا تا امروز شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری امام خامنه ای مد ظله العالی: ما باید علم را با همه ی فضای کامل آن به عنوان یک جهاد دنبال کنیم.

همزمان با فرا رسیدن زمان تحویل آثار پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا تا امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، آثار ۱۵ آموزشگاه به شرح ذیل دریافت گردیده است:

۱- دبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا علیه السلام – واحد ۶

۲- دبیرستان دخترانه دوره دوم امام حسین علیه السلام – شهرستان سرخس

۳- دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین علیه السلام – شهرستان کاشمر

۴- دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین علیه السلام – شهرستان کاشمر

۵- دبیرستان دخترانه دوره اول واحد ۱ امام حسین علیه السلام – مشهد مقدس

۶- دبیرستان دخترانه دوره دوم امام حسین علیه السلام – شهرستان تربت حیدریه

۷- دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین علیه السلام – شهرستان تربت حیدریه

۸- دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام – شهرستان تربت حیدریه

۹- دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین علیه السلام – مشهد مقدس

۱۰- دبیرستان دخترانه دوره اول واحد ۳ امام حسین علیه السلام – مشهد مقدس

۱۱- دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام – شهرستان کاشمر

۱۲- دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین علیه السلام -شهرستان کاشمر

۱۳- دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد ۱ امام حسین علیه السلام – مشهد مقدس

۱۴- دبیرستان دخترانه دوره اول واحد ۲ امام حسین علیه السلام – مشهد مقدس

۱۵- دبیرستان پسرانه دوره اول واحد ۲ امام حسین علیه السلام – مشهد مقدس

پس از دریافت آثار، کد هر اثر بر روی شناسه ثبت و پس از جداسازی لوح فشرده اثر، کلیه ی آثار به تفکیک محورهای مسابقات(تلخیص، پژوهش( اقتصاد مقاومتی، تعالی و مقاوم سازی فرهنگی و پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری)) و تعداد اثر هر آموزشگاه در فرم اکسل ثبت می گردد.

پس از ثبت، آثار جهت داوری، تفکیک و در پوشه های مخصوص هر محور داوری قرار می گیرند.

تا کنون تعداد ۱۴ اثر تلخیص و ۸۵ اثر پژوهش دریافت گردیده که جمعا ۹۹ اثر می باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20