نظارت مستقیم مشاور محترم پایه ی یازدهم بر وضعیت مطالعاتی و تحصیلی دانش آموزان

موفقیت دلیل نمی خواهد، پشتکار می خواهد…

در روز سه شنبه هفدهم مهر ماه 1397، سرکار خانم ناصری؛ مشاور محترم پایه ی یازدهم در کلاس های 301، 302، 304 و 306 حضور یافتند.

ایشان پیرو مواردی به شرح ذیل، مطالب مهمی را برای دانش آموزان بیان نمودند:

  • بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی دانش آموزان
  • الزام به ارائه ی برنامه ی هفتگی فردی توسط دانش آموزان به مشاور مربوطه جهت بررسی نقاط ضعف و قوت مطالعاتی و برنامه، نظارت بیشتر بر ساعت مطالعه و استراحت و …
  • ایجاد ارتباط بین مشاور، دانش آموز و خانواده جهت بررسی روند وضعیت تحصیلی، داشتن هدف، برنامه ریزی منظم و تلاش و پشتکار
  • انتخاب همیار مشاور در کلاس ها.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20