پخش کلیپ شاهنامه خوانی در کلاس های پایه ی دهم

در روز سه شنبه 23 بهمن ماه 1397، در راستای تدریس مطلوب تر و استفاده از شیوه های نوین تدریس، جهت تدریس درس رستم و اشکبوس کتاب ادبیات فارسی پایه ی دهم، کلیپ شاهنامه خوانی- قسمت نبرد رستم و اشکبوس در کلاس های پایه ی دهم پخش گردید و لحظاتی لذت بخش در کلاس ایجاد شد.

همچنین در حین پخش کلیپ، توضیحات لازم و مرتبط با درس، توسط دبیر محترم ادبیات فارسی ؛ سرکار خانم زامهران برای دانش آموزان ارائه گردید.

در پایان، این درس توسط سرکار خانم زامهران تدریس گردید و دانش آموزان با توجه به کلیپ پخش شده، تجربه ی شیرین تری در فراگیری درس داشتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20