گرامیداشت روز بسیج دانش آموزی

سازمان بسیج دانش آموزی تجلّی بخش صفای میلیون ها دانش آموز بسیجی است که هر روز در بسیج، در باغ وسیع محبتشان را می گشایند و شاخه گل های مهربانی تقدیم یکدیگر می کنند.

سازمان بسیج دانش آموزی همراه همیشگی صحنه های هم پیمائی دانش آموزان بسیجی با شهدا و جلوه های حضور و شعور آنان در عرصه هایی است که اراده هایشان غنچه غنچه می شکفد و شبنم شبنم جویبار معرفتشان در سبزه زار ایران اسلامی جریان می یابد.

در روز دوشنبه 7 آبان 1397، به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت دانش آموز بسیجی محمدحسین فهمیده و هفته ی بسیج دانش آموزی، ویژه برنامه ای توسط دانش آموزان بسیجی این آموزشگاه برگزار گردید.

پس از قرائت زیارت عاشورا و مدیحه سرایی ویژه ی اربعین حسینی، مسئول بسیج آموزشگاه، دانش آموز زینب برات زاده دررابطه با تشکل بسیج دانش آموزی صحبت نمودند. در ادامه سرود “باغ گل” توسط دانش آموزان شورای بسیج اجرا شد.

پایان بخش برنامه قرائت بیانیه ی بسیج دانش آموزی توسط دانش آموز ستاره صدوقی بود.

شایان ذکر است مسئول محترم بسیج دانش آموزی ناحیه ی 4 سرکار خانم آئین در این مراسم حضور داشتند و از نحوه ی اجرای برنامه ها بازدید نمودند.

همچنین نمایشگاه عکس و پوستر با عنوان ” از تبار حسین” به مناسبت هفته ی بسیج دانش آموزی در نمازخانه ی آموزشگاه برپا گردید و فضاسازی ویژه ای متناسب با این ایام صورت پذیرفت.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20