آغاز فعالیت سالن مطالعه آموزشگاه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

پیرو درخواست دانش آموزان مبنی بر فعال نمودن سالن مطالعه آموزشگاه؛ بنا به برنامه ریزی های صورت پذیرفته؛ سالن مطالعه این آموزشگاه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از امروز شنبه ۱۱ تیر ماه۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز نمود. در این راستا فعالیت های ذیل به مرحله ی انجام رسید:

  • نام نویسی از دانش آموزان متقاضی
  • آماده سازی زمانبندی سالن مطالعه
  • آماده سازی ضوابط و قوانین سالن
  • آماده سازی تعهد نامه استفاده از سالن
  • آماده سازی سالن مطالعه
  • انجام فرایند ثبت نام دانش آموزان و تحویل میز و کمد
  • برگزاری جلسه توجیهی و ارائه ضوابط و مقررات سالن

شایان ذکر است سالن مطالعه این آموزشگاه هر روز هفته در ساعت های ذیل فعال می باشد:

شنبه ها : از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵
یک شنبه تا چهارشنبه : از ساعت ۱۴ الی ۲۱:۳۰
پنج شنبه ها، جمعه ها و تعطیلات رسمی : از ساعت ۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20