اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

آیدا خورشیدی
آیدا خورشیدی دندان پزشکی - علوم پزشکی اصفهان پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور 1401
زهرا حسن زاده
زهرا حسن زاده پزشکی - علوم پزشکی مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور 1401
فاطمه کیان نیک
فاطمه کیان نیک پزشکی -علوم پزشکی مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور 1401
مائده پور مرادی
مائده پور مرادی پزشکی -علوم پزشکی آزاد ساری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور 1401
نگین سادات موسوی
نگین سادات موسوی پزشکی -علوم پزشکی بیرجند پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور 1401
سیده اسما عامل
سیده اسما عامل پزشکی -علوم پزشکی مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور 1401

نشریه

موضوع نشريه
مجله شماره یک هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی1402-1401 دانلود
مجله شماره هشت هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی1401-1400 دانلود
مجله شماره هفت هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی 1401-1400 دانلود
مجله شماره شش هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی 1401-1400 دانلود
مجله شماره پنج هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی 1401-1400 دانلود
مجله شماره چهار هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی 1401-1400 دانلود
مجله شماره سه هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی 1401-1400 دانلود
مجله شماره دو هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی 1401-1400 دانلود
مجله شماره یک هیئت دانش آموزی اخلاص سال تحصیلی 1401-1400 دانلود
ویژه نامه آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ – معرفی برنامه های آموزشی و فرهنگی دبیرستان دانلود
افتخارآفرینان کنکور 1398 دانلود
مشاهـده بیشـــتر

نمونه سوالات

موضوع دانلود
ریاضی نهایی دوازدهم تجربی خرداد ماه 1402 دانلود
زیست نهایی دوازدهم خرداد ماه 1402 دانلود
شیمی نهایی دوازدهم ریاضی و تجربی خرداد ماه 1402 دانلود
گسسته نهایی دوازدهم خرداد ماه 1402 دانلود
هندسه نهایی دوازدهم خرداد ماه 1402 دانلود
حسابان نهایی دوازدهم خرداد ماه 1402 دانلود
جغرافیا نهایی دوازدهم انسانی خرداد ماه 1402 دانلود
ریاضی نهایی دوازدهم انسانی خرداد ماه 1402 دانلود
زبان نهایی کلیه رشته ها دوازدهم خرداد ماه 1402 دانلود
عربی نهایی دوازدهم انسانی خرداد ماه 1402 دانلود
فنون نهایی دوازدهم انسانی خرداد ماه 1402 دانلود
هندسه یازدهم تجربی_خرداد ماه 1402 دانلود
مشاهـده بیشـــتر
درمان اضطراب با قرآن
  • ۰ دیدگاه -
  • 60 بازدید

درمان اضطراب با قرآن

قرآن کریم با تأکید تمام، اعلام می کند که آرامش روان، تنها در سایه توجه به خداوند امکان پذیر است: أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ […]